อุปกรณ์ Cleanroom ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งสกปรก

การทำงานในห้องคลีนรูมไม่ได้หมายความว่าคุณทำงานหนักเพื่อทำความสะอาดห้องที่บ้าน Cleanroom ห้องสะอาดคือสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งสกปรก เชื้อโรค และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ Cleanroom อุตสาหกรรมที่หลากหลายใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ในการผลิตและประกอบรายการที่ต้องผลิตในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและแม่นยำประเภทของงานในคลีนรูมผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ใช้ห้องปลอดเชื้อเพื่อผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เหล่านี้เป็นชิปและแผ่นดิสก์ซิลิกอน

ที่จับคู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวางไว้ในคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรหลายประเภทงานที่มีอยู่ในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นั้นแตกต่างกันไปตั้งแต่งานที่มีทักษะต่ำไปจนถึงวิศวกร Cleanroom งานที่มีทักษะต่ำมักเกี่ยวข้องกับการฝึกงานบางประเภท พนักงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันทับเสื้อผ้าและเท้าเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในพื้นที่งานส่วนใหญ่ที่แสดงบนอินเทอร์เน็ตมีไว้สำหรับการประกอบการผลิตในห้องปลอดเชื้อ Cleanroom อุตสาหกรรมแตกต่างกันไป

เมื่อผลิตภัณฑ์ออกจากห้องปลอดเชื้อ พนักงานจะทำการทดสอบ

บางคนระบุความต้องการคนงานในบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ ข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวคือความสามารถในการทำงานหลายชั่วโมง ประกาศนียบัตรวิทยาลัย และเสรีภาพจากประวัติอาชญากรรม Cleanroom งานเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก Cleanroom โดยทั่วไปงานต้องการให้พนักงานทำงานในห้องสะอาดเพื่อตรวจสอบวัสดุตลอดกระบวนการผลิต ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น พนักงานจะตั้งค่าและถอดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิต

หน้าที่อื่นๆ ในโรงงานประกอบ ได้แก่ การจัดเตรียมอุปกรณ์ การตรวจสอบพัสดุ และดูกำหนดการ งานหนึ่งที่ระบุบนอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งคือผู้ประกอบ/ผู้ตรวจสอบ Cleanroom งานนี้ต้องมีการตรวจสอบแผงวงจรและบรรจุภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่สภาพแวดล้อมในห้องปลอดเชื้อ เมื่อผลิตภัณฑ์ออกจากห้องปลอดเชื้อ Cleanroom พนักงานจะทำการทดสอบอุปกรณ์และติดฉลากเพื่อใช้งาน ภายในห้องปลอดเชื้อ ผู้ประกอบจะประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตห้องปลอดเชื้อ

ผู้ที่เริ่มด้วยตนเองมีแนวโน้มที่จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นบทบาท

แม้ว่างานเหล่านี้มักจะเป็นงานระดับเริ่มต้น แต่พวกเขาต้องการทักษะระดับสูงในการจัดการงานที่มีรายละเอียดและการทำงานกับเครื่องมือที่มีทักษะสูง Cleanroom พนักงานได้รับการคาดหวังให้มีแรงจูงใจในตนเองและมีความสามารถในการทำงานทั้งกับทีมและโดยไม่มีการควบคุมดูแล ผู้ที่เริ่มด้วยตนเองมีแนวโน้มที่จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นบทบาทการกำกับดูแลมีอยู่ในสภาพแวดล้อมห้องปลอดเชื้อ cleanroom class งานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดการพนักงานและกระบวนการต่างๆ ปริมาณงานสำหรับผู้บังคับบัญชาขึ้นอยู่กับบริษัทที่พวกเขาทำงานด้วย

บริษัทขนาดใหญ่ต้องการการดูแลระดับทีมของพนักงานใต้บังคับบัญชา และทำให้แน่ใจว่ากระบวนการและอุปกรณ์ดำเนินไปอย่างราบรื่น Cleanroom ลูกค้าเป้าหมายอาจได้รับความรับผิดชอบในการว่าจ้างและจัดกำหนดการพนักงานหากพวกเขาทำงานให้กับบริษัทขนาดเล็กก่อนรับงานคลีนรูม คนต้องรู้ว่างานหนัก Cleanroom คุณต้องยืนบนเท้าของคุณเป็นเวลานาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้ก่อนที่คุณจะสมัครงานในห้องปลอดเชื้อ

Posted in สินค้า | Comments Off on อุปกรณ์ Cleanroom ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งสกปรก

Comments are closed.